Upute za autore radionica

Svi autori radionica bit će unaprijed postavljeni kao moderatori u svojoj radionici. To će im omogućiti da upravljaju svojom radionicom i publikom unutar radionice.

Radionica će se prijavljenim sudionicima pojaviti na rasporedu pet minuta prije početka i moći će joj pristupiti tek tada. Organizator će Vama kao moderatoru dostaviti poveznicu za pristup dvorani najranije 24 sata, a najkasnije dva sata prije Vašeg predavanja. 

U Vašoj radionici maksimalno će biti sudionika koliko ste naveli da smije biti prilikom prijave radionice, uz napomenu da dijeljenje ekrana i videa možete istovremeno omogućiti za maksimalno pet sudionika u isto vrijeme (koji se za vrijeme Vaše radionice mogu izmjenjivati). 

Kao moderator sesije, imat ćete sljedeće kontrole zvučnika u donjem središtu sesije:

 

 

  • Kamera: Uključuje i isključuje Vašu web kameru.
  • Mikrofon: Uključuje i isključuje Vaš mikrofon.
  • Dijeljenje zaslona: Otvara izbornik za dijeljenje zaslona.
  • Postavke: Otvara izbornik za odabir hardvera kako biste mogli odabrati kameru i mikrofon za ovu sesiju.

 

Nakon što ste se prijavili, drugi sudionici mogu kliknuti gumb na kojem piše Zahtjev za dijeljenje zvuka i videa. Klikom na ovaj gumb otvorit će se ploča za moderiranje kako bi moderator vidio tko je zatražio pristup. Ako želite osobi dozvoliti dijeljenje, kliknite kako biste ih dodali u video stream.

 

 

Jednom kad osoba ima Vaše dopuštenje, odabrat će svoje audio / video uređaje, a zatim će se pojaviti na ekranu. Moderator može klikom na Ukloni zaustaviti dijeljenje ekrana.