Tko može sudjelovati?

Na natjecanju mogu sudjelovati sve osnovne i srednje škole u Republici Hrvatskoj čiji su predstavnici prijavljeni i sudjelovat će na ovogodišnjoj CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji.

Svoju školu na natjecanje mogu prijaviti svi djelatnici škole uz preduvjet da je iz te škole na CARNET-ovu korisničku konferenciju CUC 2018 već prijavljen najmanje jedan predstavnik škole koji će sudjelovati na konferenciji i preuzeti nagradu u ime škole.*

*Dodjela nagrada održat će se na svečanom zatvaranju konferencije koje će se održati u petak, 23. studenog 2018. godine od 14 sati i 30 minuta do 16 sati.

Predstavnicima pobjedničkih škola bit će uručene plakete, a nagradni će paketi biti dostavljeni na adresu škole.

Kako sudjelovati u natjecanju?

Koraci prijave na natjecanje:

 1. izrada scenarija poučavanja
 2. izrada videa
 3. prijava scenarija poučavanja i videa na natjecanje.*

Na ovoj poveznici dostupan je Obrazac za prijavu na natjecanje.

*Jedna ispravna prijava sadrži ispravno popunjen obrazac za prijavu u kojem su priloženi jedan scenarij poučavanja i jedan video.

Izrada scenarija poučavanja

Scenarij poučavanja predstavlja kreativnu ideju provedbe jedne nastavne aktivnosti vremenski neovisne o trajanju školskog sata namijenjene učiteljima u osnovnim odnosno nastavnicima u srednjim školama. Scenarij poučavanja opisuje kako će nagradni paket digitalne tehnologije biti primijenjen u nastavi koristeći pri tome jednu suvremenu nastavnu strategiju, metodu ili postupak.

Zadatak ovog nagradnog natjecanja je da jedan ili više učitelja jedne škole izrade scenarij poučavanja o primjeni nagradnog paketa u jednoj nastavnoj aktivnosti. Pri tome učitelji iz osnovnih škola u svoj scenarij poučavanja uključuju nagradni paket za osnovnu školu, a nastavnici iz srednjih škola nagradni paket za srednju školu.

Scenarij poučavanja mora sadržavati maksimalno 1800 znakova s razmacima i obuhvaćati sljedeće elemente:

 • naslov
 • razred za koji je scenarij poučavanja namijenjen
 • predmet za koji je scenarij poučavanja namijenjen
 • ishode učenja koji će se ostvariti kroz nastavnu aktivnost scenarija poučavanja
 • opis jedne nastavne aktivnosti koja mora biti opisana tako da u potpunosti objašnjava svrhu njenog provođenja i koncipirana na sljedeći način:
  • iz opisa nastavne aktivnosti vidi se svrhovita primjena IKT-a u nastavi, na kreativan i dobi učenika prilagođen način
  • nastavna aktivnost prikazuje primjenu jedne suvremene nastavne strategije, metode ili postupka
  • iz opisa je jasno vidljivo da je učenik aktivan sudionik nastavnog procesa koji ga potiče na istraživanje, razmišljanje, samostalno zaključivanje i djelovanje.

Savjeti i preporuke za osmišljavanje scenarija poučavanja

Pri pisanju scenarija poučavanja može vam pomoći priručnik koji opisuje koncept e-Škole scenarija poučavanja koji su nas inspirirali za temu ovog nagradnog natjecanja. U Priručniku za primjenu i izradu e-Škole scenarija poučavanja se između ostalog možete upoznati s konceptom scenarija poučavanja i njegovim elementima te nastavnim strategijama, metodama i postupcima.

Važno je da učitelji/nastavnici prilikom osmišljavanja scenarija budu svjesni svojih digitalnih kompetencija, kao i digitalnih kompetencija svojih učenika kako bi oni bili angažirani i aktivno sudjelovali tijekom nastavne aktivnosti opisane u scenariju poučavanja. Također, učitelj/nastavnik se treba upoznati s tehničkim mogućnostima nagradnih paketa i mogućnostima njihove izvedbe.

Izrada videa

Škola u skladu sa svojim mogućnostima i interesima formira skupinu učenika i učitelja, pod mentorskim vodstvom učitelja, koja će sudjelovati na natjecanju. Skupina učenika i nastavnika samostalno i slobodno, temeljem zajedničkoga dogovora učenika i nastavnika izrađuje video koji treba na kreativan način odgovoriti na pitanje „Zašto baš moja škola treba dobiti nagradu?“.

Tehnika kojom je potrebno izraditi video je stop animacija (kadar po kadar). Za ovo natjecanje pripremili smo upute za izradu putem Stop Motion Studio alata koje možete pronaći na CARNET-ovom e-Laboratoriju.

Video mora trajati minimalno jednu, a maksimalno dvije minute i 20 sekundi.

Video mora biti u MP4 formatu minimalne rezolucije 1280×720 (720p).

Video treba vrlo jasno pokazati zašto određena škola treba dobiti nagradu te dočarati motiviranost i spremnost učitelja i učenika za korištenje IKT-a u nastavi.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.