Pravila natjecanja

 • Video materijal i scenarij može prijaviti jedan autor ili grupa autora
 • Prijavitelj mora biti osnovna ili srednja škola s područja Republike Hrvatske, čiji predstavnici sudjeluju na CARNET-ovoj korisničkoj konferenciji CUC 2018
 • Školu na natjecanje može prijaviti isključivo zaposlenik škole, koji svoj status dokazuje navođenjem službene e-mail adrese škole. Nakon prijave putem online obrasca na navedenu službenu e-mail adresu škole stići će potvrda prijave na natjecanje. Škola ima pravo otkazati prijavu u slučaju da je prijavu napravila osoba koja nije zaposlenik škole. Ne priznaju se prijave na natjecanje od osoba koje navode samo svoje osobne e-mail adrese.
 • Osobni podaci prijavljenih neće biti javno objavljeni i koristit će se isključivo za potrebe organizacije natjecanja.
 • Prijava koja nema ispunjena sva polja i u kojoj nisu priloženi scenarij i video se smatra nepotpunom i ne prihvaća se
 • Svaka škola se na natjecanje može prijaviti maksimalno tri puta
 • Sadržaj video materijala i scenarija moraju biti autorski rad
 • Tekst ili zvučni zapis video materijala te tekst scenarija moraju biti na hrvatskom standardnom jeziku i poštovati autorska prava
 • Prijavljeni video materijal ne smije biti kraći od jedne (1) minute duži od dvije minute i 20 sekundi (2.20)
 • Ukoliko se u video materijalu pojavljuju djeca ili maloljetnici, prijavitelj mora priložiti pisane suglasnosti roditelja.
 • Scenarij treba biti prijavljen korištenjem predloška

Prijavljeni video materijali i scenariji ne smiju sadržavati:

 • sadržaj namijenjen upotrebi u komercijalne svrhe
 • tekstove, slike ili druge medije diskriminativnog ili uvredljivog sadržaja na rasnoj, religijskoj, nacionalnoj, spolnoj ili bilo kojoj drugoj osnovi
 • tekstove, slike ili druge medije neprikladnog jezika i sadržaja
 • prijavljeni video materijal i scenarij ne smije promovirati niti prikazivati nasilje

Ako prijavljeni video materijali i scenariji ne ispunjavaju zadane kriterije, organizator zadržava pravo izuzeti ih iz daljnjeg natjecanja bez posebnog obrazloženja. Organizator će nastojati riješiti sve problematične situacije u skladu s ciljevima organizacije natjecanja.

Ukoliko bude manje od tri ispravne prijave organizator zadržava pravo otkazati natjecanje.

Napomena: CARNET nije odgovoran za sadržaj dostavljenih video materijala i scenarija kao niti za naknadne promjene, preinake, modifikacije ili brisanje video materijala i scenarija. Nadalje, CARNET nije odgovoran za prijavljene video materijale za koje prijavitelj ne posjeduje autorsko pravo, kao niti za video sadržaje za koje prijavitelji nemaju regulirana autorska prava. Svi prijavljeni materijali bit će objavljeni na CARNET-ovim mrežnim stranicama, mrežnim stranicama CARNET-ove korisničke konferencije CUC, CARNET-ovim profilima na društvenim mrežama, itd. Prijavom na natjecanje prijavitelj je suglasan s objavom materijala te ujedno CARNET-u daje dozvolu za korištenje materijala u promotivne, obrazovne i druge svrhe. Svi prijavljeni moraju osigurati privole sukladno propisima kojima se uređuje obrada osobnih podataka.

Nagrade ne mogu biti dodijeljene video materijalima i scenarijima koje su prijavili ili izradili članovi Ocjenjivačkog suda natjecanja, članovi Organizacijskog i Programskog odbora CUC-a 2018, zaposlenici i suradnici Hrvatske akademske i istraživačke mreže CARNET, zaposlenici na rukovodećim pozicijama ili osobe koje su suvlasnici kompanija koje sponzoriraju CUC 2018, članovi uže obitelji bilo koje od prethodno navedenih grupa.

Ukoliko se na natjecanje prijavi autor iz iste ustanove ili društva kao i neki od članova Ocjenjivačkog suda, taj video materijal i scenarij neće evaluirati taj član Ocjenjivačkog suda, no može se prijaviti na natjecanje i konkurirati za nagradu.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.