Najavljujemo pozvano predavanje izvanrednog profesora i istraživača na Tehničkom fakultetu u Rijeci Kristijana Lenca na temu Što je blockchain i zašto je važan?

Blockchain je revolucionarna nova tehnologija koja se počinje masovno primjenjivati u raznim sektorima društva. O njoj se priča kao novoj generaciji Interneta koja omogućava direktan transfer vrijednosti među sudionicima, no to je samo jedna od prednosti primjene blockchain-a. Koje su to prednosti tehnologije i njene moguće primjene? Zašto ima potencijalno dalekosežne ekonomske i socijalne posljedice? Predavanje će se temeljiti na tehničkom pristupu tehnologiji i mogućim primjenama s ciljem pružanja osnovnog znanja o blockchainu.

Nakon odgovora na osnovna pitanja: Što je blockchain? Kako radi? Što omogućuje? Gdje se sve primjenjuje, a gdje se ne bi trebao primjenjivati?, pokušat će se analizirati do koje mjere i na koji način blockchain može utjecati na društvo.
Više informacija o predavanju i predavaču potražite na stranici o pozvanim predavačima.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.