Prvo mjesto u kategoriji osnovna škola – Osnovna škola “dr. Franjo Tuđman”, Šarengrad

Prvo mjesto u kategoriji srednja škola – Geodetska škola, Zagreb

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.