U prvom će krugu Organizacijski odbor konferencije CUC20: Mreža ideja diskvalificirati video materijale i scenarije poučavanja koji nisu u skladu s pravilima natjecanja i ne zadovoljavaju osnovne kriterije.

Nakon eliminacijskog kruga preostale će video materijale pregledati Ocjenjivački sud natjecanja, koji čine članovi Programskog odbora konferencije CUC20: Mreža ideja, na temelju kriterija za ocjenjivanje i odrediti pobjednika natjecanja. Svaki pojedini kriterij za ocjenjivanje, kako za video tako i za scenarij poučavanja, nosi od 1-5 bodova. Svi kriteriji imaju isti evaluacijski faktor.

Kriteriji ocjenjivanja videa

1.     Osnovni ili eliminacijski kriteriji

Video mora trajati minimalno jednu, a maksimalno dvije minute i 20 sekundi.

Video materijal treba biti kreiran u duhu tolerancije (nacionalna, etnička, vjerska, rasna, spolna, rodna, itd.) tako da ne potiče nasilje i vrijeđanja, uvažavajući i poštujući pravila ponašanja i komunikacije.

Tekst ili zvučni zapis video materijala mora biti na hrvatskom jeziku.

Uz svaki video materijal potrebno je priložiti pisane suglasnosti roditelja ukoliko se u video materijalu pojavljuju djeca ili maloljetnici za pojavljivanje u videu.

Video materijal mora biti u MP4 formatu minimalne rezolucije 1280×720 (720p).

2.     Kriteriji za ocjenjivanje

Kriteriji prema kojima će Ocjenjivački sud ocjenjivati prijavljene video uratke ocjenama od 1 do 3 su sljedeći:

Kreativnost

Izrada multimedijskog sadržaja osim tehničkog znanja, zahtijeva i određeni stupanj kreativnosti. U procesu izrade multimedijskog sadržaja od osmišljavanja i razvoja ideje do prezentacije ideje kroz medij, autor izražava svoju kreativnost. U sklopu ovog kriterija ocjenjivat će se:

 • originalnost ideje i koncepta videa
 • kreativna upotreba kadrova, boja, tekstova i drugih elemenata video materijala
 • originalnost prikaza motiviranosti učenika i nastavnika za korištenje nagrade.

Jasnoća poruke

 • sadržaj videa jasno daje odgovor na pitanje „zašto baš moja škola treba dobiti nagradu?“

 

Kriteriji ocjenjivanja za scenarij poučavanja

Osnovni ili eliminacijski kriteriji

Scenarij poučavanja mora sadržavati maksimalno 1800 znakova s razmacima i obuhvaćati sljedeće elemente:

 • naslov
 • razred za koji je scenarij poučavanja namijenjen
 • predmet za koji je scenarij poučavanja namijenjen
 • ishode učenja koji će se ostvariti kroz nastavnu aktivnost scenarija poučavanja
 • opis jedne nastavne aktivnosti koja mora biti opisana tako da u potpunosti objašnjava kako će se koristiti nagradni paket digitalne tehnologije u nastavi

Scenarij treba biti kreiran u duhu tolerancije (nacionalna, etnička, vjerska, rasna, spolna, rodna itd.) tako da ne potiče nasilje i vrijeđanje uvažavajući i poštujući pravila ponašanja.

Sadržaj scenarija poučavanja mora koristiti hrvatski standardni jezik, osim u iznimkama kada je namijenjen učenju stranih jezika.

Kriterij za ocjenjivanje

Ocjenjivat će se opis aktivnosti sadržane u prijavljenom scenariju i to temeljem sljedećih kriterija:

 1. svrhovita primjena IKT-a
 2. primjena jedne suvremene nastavne strategije, metode ili postupka
 3. učenik kao aktivan sudionik nastavnog procesa koji ga potiče na istraživanje, razmišljanje, samostalno zaključivanje i djelovanje.

Svrhovitost primjene IKT-a

Svrhovita primjena IKT-a podrazumijeva da je u opisu aktivnosti prikazana primjena IKT-a koja je u funkciji ostvarivanja postavljenih ishoda učenja poučavanoga sadržaja. Kako bi primjena IKT-a bila svrhovita, IKT ne smije biti sam sebi svrha, nego predstavljati nastavno pomagalo čija je upotreba implementirana u cilju poboljšanja nastavnog procesa i olakšavanja usvajanja nastavnog sadržaja.

Primjena jedne suvremene nastavne strategije, metode ili postupka

Suvremene nastavne strategije, metode ili postupci usmjereni su na učenika, njegove potrebe, interese i motive, potiču kreativnost, komunikaciju, samostalnost i kritičko mišljenje te koriste elemente igre i zabave u poučavanju. Neke od suvremenih nastavnih strategija, metode ili postupaka su:

 • istraživačko učenje
 • obrnuta učionica
 • suradničko učenje
 • projektna nastava
 • igrifikacija

Učenik kao aktivan sudionik nastavnog procesa koji ga potiče na istraživanje, razmišljanje, samostalno zaključivanje i djelovanje

Učenik je stavljen u centar nastavnoga procesa na način da u procesu učenja i upoznavanja novih koncepata aktivno istražuje, promišlja, kritički preispituje, zaključuje i primjenjuje.

Takvim pristupom potiče se učenikova motiviranost, spoznaje do kojih dolazi postaju dublje i trajnije, a pojačava se i njegov osjećaj odgovornosti za vlastite rezultate i postignuća.

COPYRIGHT © 2018 CARNET. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

EU strukturni fondovi
Učinkoviti Ljudski Potencijali
Operativni program: konkurentnost i kohezija
CARNet

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNET-a.