Pozivamo Vas da prijavite Stručni rad, predložite Radionicu, Interaktivno izlaganje ili Ogledni sat na CUC 2017. Rok za prijavu punog teksta Stručnih radova je 16. lipnja dok Radionice, Interaktivna izlaganja i Ogledne satove možete prijaviti do 31. svibnja 2017. godine.

Svoje prijedloge Stručnih radova, Radionica, Interaktivnih predavanja i Oglednih sati prijavite popunjavanjem obrasca na adresi https://radovi.cuc.carnet.hr (kategorija “Autori”, opcija “Prijava rada”).

Za Stručni rad (puni tekst stručnog rada) i Ogledni sat (uputa za pripremu Oglednog sata) bit će potrebno predati datoteku u polju Učitavanje datoteke. Formati datoteka trebaju biti u jednom od formata:  .doc, .docx, .rtf, .pdf i .odt.

 

Zaprimljeni radovi proći će dvostruku anonimnu recenziju. Ista osoba može na konferenciji prijaviti najviše dva rada kao prvi autor.

Autori svih vrsta radova ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 400 kn.

Službeni jezik konferencije je hrvatski te će se od autora, čiji radovi budu prihvaćeni, očekivati da prezentiraju svoj Stručni rad, Radionicu, Interaktivno izlaganje ili Ogledni sat na hrvatskom jeziku. Predavanja stranih pozvanih predavača bit će održana na engleskom jeziku.

Za vrijeme konferencije bit će nagrađeni najbolji rad.

Više informacija o temama i podtemama oko kojih je koncipiran program možete naći na stranicama programa, a više informacija o prijavama radova možete pronaći na stranicama poziva za autore.

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.