Prijave na 19. CARNetovu korisničku konferenciju počinju 4. rujna 2017. godine.

Prije prijave na konferenciju molimo pročitajte ove napomene.

Procijenjena ekonomska cijena kotizacije za CARNetovu korisničku konferenciju iznosi 3.000,00 kn po sudioniku, ali Hrvatska akademska i istraživačka mreža – CARNet uz pomoć sponzora konferencije svojim sudionicima omogućuje povoljniju kotizaciju.

Cijena kotizacije, za izvršene online prijave, iznosi 800,00 kn. Nakon 30. listopada prijava će biti moguća samo na konferenciji po cijeni od 1.000,00 kn. Kotizacija uključuje program konferencije, konferencijske materijale i obroke za sva tri dana konferencije te svečano otvaranje i zatvaranje. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Jednodnevna kotizacija iznosi 400,00 kn, dok će na samoj konferenciji iznositi 500,00 kn. Cijena kotizacije uključuje program konferencije, konferencijske obroke za odabrani dan i konferencijske materijale. Iznos kotizacije ne uključuje troškove smještaja i prijevoza.

Autori konferencijskih radova ili radionica ostvaruju pravo na povlaštenu kotizaciju koja iznosi 50% od cijene pune kotizacije.

Prikaz iznosa kotizacija (po osobi) za razne kategorije polaznika

Kotizacija:

 Online prijave  4.9.-30.10.2017. 

 Onsite prijave    8.-10.11.2017. 

Svi polaznici

800,00 kn

1.000,00 kn

Autori radova ili radionica, CARNet koordinatori, sistem inženjeri te administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika i voditelji županijskih stručnih vijeća informatike / računalstva, članovi nevladinih organizacija

400,00 kn

500,00 kn

Grupe od 5 do 9 članova

600,00 kn

750,00 kn

Grupe od 10 i više članova

500,00 kn

600,00 kn

Jednodnevna kotizacija

400,00 kn

500,00 kn

CARNet koordinatori i sistem inženjeri, administratori imenika i resursa, administratori e-Dnevnika, voditelji županijskih stručnih vijeća informatike/računarstva te članovi nevladinih organizacija imaju pravo na posebnu cijenu kotizacije, nižu 50% (do 30. listopada 400,00 kn) koju subvencionira CARNet.

Članovi nevladinih organizacija prije prijave putem online registracijskog obrasca mailom na cuc@carnet.hr dostavljaju dokaz o članstvu i to potvrdu izdanu od strane organizacije ili poveznicu na službene stranice organizacije na kojoj je vidljivo ime i prezime osobe koja se prijavljuje.

Grupnom prijavom moguće je ostvariti popust slanjem maila na cuc@carnet.hr s popisom sudionika, funkcijama i nazivima ustanova te nakon toga prijavom putem online registracijskog obrasca.

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.