Prijava na konferenciju putem online obrasca je moguća samo za jednog sudionika. O uspješno obavljenoj prijavi na konferenciju CUC 2017 dobit ćete potvrdu na ekranu, naša preporuka je da ju isprintate i sačuvate.

Stranica obrasca za prijavu se automatski osvježava svakih 45 minuta. Ako prijavu ne završite u tom vremenu, podaci koje ste do tada unijeli neće biti spremljeni.

Svi sudionici koji konferenciju pohađaju u okviru pilot projekta “e-Škole: Uspostava sustava razvoja digitalno zrelih škola (pilot projekt)” moraju prijavnom obrascu pristupiti koristeći svoje elektroničke identitete u AAI@EduHr sustavu.

Molimo i sve ostale sudionike koji posjeduju valjani elektronički identitet u AAI@EduHr sustavu da ga koriste za pristup prijavnom obrascu. Napominjemo da svi sudionici u prijavnom obrascu u polje “e-mail adresa” navode osobnu e-mail adresu (ne adresu ustanove) budući da se korisne informacije i obavijesti o konferenciji šalju na tu adresu. Također, navedena e-mail adresa bit će povezana s ispunjavanjem ankete, prijavama na radionice te s ostvarivanjem potvrde o sudjelovanju.

Prijava na konferenciju se zatvara u ponedjeljak, 30. listopada 2017. godine nakon čega će svim prijavljenima biti omogućen odabir radionica na kojima žele sudjelovati.

Autori prihvaćenih radova (odnosno barem jedan autor ako ih je više) trebaju se prijaviti za sudjelovanje na konferenciji najkasnije do 24. rujna 2017. godine. Prijava autora preduvjet je za uvrštavanje rada u konačni program konferencije.

U slučaju odabira smještaja u dvokrevetnoj sobi, prijava neće biti moguća ako ne navedete ime osobe s kojom ćete dijeliti sobu, a koja je također u svojoj prijavi obavezna odabrati opciju smještaja, vrstu sobe te ime osobe s kojom dijeli sobu.

Odabir radionica/oglednih sati bit će omogućen nakon završetka prijava na konferenciju (30. listopada 2017. godine) o čemu ćemo vas naknadno obavijestiti. Prije odabira radionica/oglednih sati molimo Vas da na konferencijskom webu pogledate njihove kratke opise i vidite kome su namijenjene te koja potrebna predznanja zahtijevaju. Zbog velikog broja sudionika i velike potražnje za tim formatima, svaki sudionik može odabrati maksimalno 4 ponuđena sadržaja (radionice ili ogledne sate). Mjesta na radionicama/oglednim satima bit će popunjena po redoslijedu prijava.

Molimo da se za sve upite u vezi s prijavom na konferenciju i rezervacijom smještaja i prijevoza obratite agenciji SPERANZA na broj telefona 01 / 3098 539 ili mailom na adresu cuc@speranza.hr.

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.