Prije konferencije

Što učiniti u slučaju zaboravljenog brojčanog identifikatora prijavljenog rada ili lozinke?

Ako ste zaboravili brojčani identifikator prijavljenog rada, na ovoj poveznici upišite e-mail adresu korištenu za prijavu rada te potom odaberite opciju „Popis prijavljenih radova e-mailom“. Na Vašu e-mail adresu stići će brojčani identifikator prijavljenog rada (ID) i naziv Vašeg rada (Title). Ako ste zaboravili e-mail adresu kojom ste prijavili rad, obratite nam se na e-mail cuc@carnet.hr.

Ako ste zaboravili lozinku, na ovoj poveznici upišite brojčani identifikator prijavljenog rada, e-mail adresu korištenu za prijavu rada te potom odaberite opciju “Promjena lozinke”. Na Vašu e-mail adresu bit će poslana nova lozinka.

Koji je krajnji rok za prijavu autora na konferenciju?

Prijava za autore moguća je najkasnije do 24. rujna 2017. Tek nakon prijave na konferenciju Stručni rad/Radionica/Ogledni sat/Interaktivno izlaganje ulazi u konačan program konferencije.

Tko snosi troškove sudjelovanja autora na konferenciji?

Troškove sudjelovanja (kotizaciju, smještaj i prijevoz) autori snose sami. Napomena: autori radova imaju pravo na povlaštenu kotizaciju u iznosu od 400,00 kn. Informacije o cijenama dostupne su na stranicama prijava.

Koji je krajnji rok za učitavanje prezentacije?

Krajnji rok za učitavanje prezentacije je 15. listopada 2017. godine na prijavom putem brojčanog identifikatora prijavljenog rada i lozinkom koju ste sami kreirali.

Kako provjeriti je li prezentacija učitana?

Na adresi https://radovi.cuc.carnet.hr/ potrebno je odabrati opciju “Pregledavanje datoteke” i upisati brojčani identifikator prijavljenog rada i lozinku koju ste sami kreirali.

Rezultat su jedna od dvije opcije:

  1. prezentacija je uspješno učitana: otvara vam se prezentacija
  2. prezentacija nije učitana: pojavljuje se poruka “Datoteka ne postoji”.

Što učiniti kada se prezentacija ne može učitati?

  1. Provjerite jeste li odabrali ispravan format kod opcije “Formatiraj” (npr. ako učitavate prezentaciju u PDF-u, kod navedene opcije potrebno je odabrati “PDF”).
  2. Provjerite veličinu datoteke. Ograničenje veličine datoteke koja se može učitati u sustav OpenConf je 25 MB.
  3. Pokušajte prezentaciju učitati kroz drugi preglednik.
  4. Ako i dalje ne možete učitati prezentaciju, pošaljite ju na e-mail adresu cuc@carnet.hr. Ista će biti učitana u sustav.

Što ako prezentacija prelazi ograničenu veličinu?

Prezentaciju šaljete na e-mail adresu cuc@carnet.hr putem usluge Filesender dostupne na adresi https://filesender.srce.hr/. Upute za korištenje usluge nalaze se na adresi http://www.srce.unizg.hr/usluge/srce-apps/filesender.

Tijekom konferencije

Koliko ranije je potrebno doći u dvoranu?

Potrebno je doći 20 minuta prije početka predavanja/radionice kako bi se stigli pravovremeno pripremiti.

Autori radova i interaktivnih izlaganja također se trebaju javiti moderatorima u dvorani.

Koliko je dozvoljeno vrijeme za prezentiranje?

Dozvoljeno vrijeme za prezentiranje u koje treba uračunati i vrijeme za pitanja je:

  • za Stručne radove – 15 minuta
  • za Interektivan izlaganja – 20 minuta
  • za Radionice – 90 minuta
  • za Ogledne sate – 35 minuta.

Što učiniti u slučaju nedoumica/poteškoća na samoj konferenciji?

Ako primijetite neke poteškoće ili imate bilo kakve nedoumice, pokušajte ih riješiti s organizacijskom podrškom u dvorani ili se javite na registracijski desk.

Nakon konferencije

Potvrde za autore radova

Autori radova dobit će potvrdu o doprinosu kvaliteti konferencije najkasnije do 15. prosinca 2017. godine na e-mail adresu upisanu prilikom prijave na konferenciju.

 

COPYRIGHT © 2017 CARNet. SVA PRAVA PRIDRŽANA.

 

Izradu ove mrežne stranice sufinancirala je Europska unija iz europskih strukturnih i investicijskih fondova. Sadržaj ove mrežne stranice isključiva je odgovornost CARNeta.