Tjelesni i zdravstveni odgoj

“Mens sana in corpore sano!” – i zato samo za sudionike CUC konferencije organiziramo nastavu tjelesnog i zdravstvenog odgoja, svakog jutra od 7:00 do 8:00 sati, za razbuđivanje i dobro zdravlje.

Pri odabiru radionica kroz prijavni obrazac ponudili smo vam da se prijavite i za sat tjelesne i zdravstvene kulture koji će se održavati u dane konferencije, na otvorenom prostoru. Grupa za hotele Lone i Eden se okuplja ispred hotela Lone, a za hotel Amarin ispred hotela Amarin.

Minimalni broj prijava po grupi za svaku od ovih lokacija je 15 sudionika.

Informacije pratite na društvenim mrežama nakon završetka prijava. Zadržavamo pravo otkazivanja u slučaju malog broja prijava.

Razgibavanje, trčanje i istezanje nakon trčanja uz profesionalnog nastavnika prilagođeno je svim skupinama.