Dr. sc. Miloš Bajčetić

milos_bajcetic Po obrazovanju doktor, docent na Medicinskom fakultetu u Beogradu, certificiran eTutor i koordinator eLearning Centra Sveučilišta u Beogradu. Praktičnom primjenom novih obrazovnih tehnologija i istraživanjem  u području medicinske edukacije i eUčenja bavi se posljednjih 15 godina. Do sada objavio više od 20 radova iz ovih područja. Svoj prvi online tečaj histologije i embriologije održao 1999 godine. Autor i jedan od moderatora „Reticuluma“, eLearning projekta medicinske edukacije koji okuplja veći broj nastavnika i studenata medicine. Također, jedan od autora seminara i online tečaja za obuku sveučilišnih nastavnika i suradnika „Uvod u eUčenje i Moodle LMS“, o pedagoškim i praktičnim principima primjene obrazovnih tehnologija. eLearning konzultant Europske unije i WUS Austrija na većem broju projekata.
Dio je tima za lokalizaciju Moodle-a za oba pisma srpskog jezika. Također, sa zadovoljstvom, dao skroman doprinos u lokalizaciji Moodle za hrvatski jezik. Član AMEE (Association for Medical Education in Europe), EDEN (European Distance and E-learning Network) i Obrazovnog foruma. Zajedno sa svojim studentima, sve ove godine, uči i igra se novim tehnologijama, poštujući maksimu slavnog Einsteina “I never try to teach my students anything, I only try to create an environment in which they can learn“.

Doc. dr. sc. Ivica Botički

 BotickiIvica Botički je docent na Fakultetu elektrotehnike i računarstva Sveučilišta u Zagrebu. Nositelj je nekoliko predmeta na preddiplomskom i jednog na doktorskom studiju vezanih uz područja primijenjenog računarstva i primjene tehnologija u obrazovanju. Sudjelovao je u brojnim stručnim projektima između FER-a i raznih gospodarskih subjekata. Glavno područje znanstveno istraživačkog rada Ivice Botičkog uključuje primjenu informacijsko-komunikacijskih tehnologija u obrazovanju te mobilno učenje (m-learning).
Nakon stjecanja doktorske titule 2009. godine radi na National Institute of Education, Nanyang Technological University Singapore gdje sudjeluje u radu laboratorija Learning Sciences Laboratory te se specijalizira na području istraživanja računalom podržanog učenja. Sudjeluje kao istraživač na projektu Leveraging Mobile Technology for Sustainable Seamless Learning in Singapore Schools (projekt financiran sa strane National Research Foundation (NRF), Singapore), a od 2010. kao suvoditelj projekta Mobile-Assisted Game-Based Learning Environment To Improve Pupils’ Chinese Character And Phrase Learning. Objavio je 8 radova u inozemnim časopisima indeksiranim u Current Contents i SCI bazama podataka, 6 radova u ostalim domaćim i inozemnim časopisima, 1 poglavlje u knjizi i više od 20 radova u zbornicima radova s međunarodnih znanstvenih skupova. Bio je mentor i neposredni voditelj na više od 71 završnom i diplomskom radu.

Fredi Glavan

 GlavanFredi Glavan ravnatelj je opatijske Osnovne škola “Rikard Katalinić Jeretov” posljednjih osam godina, a nakon više od dvadeset godina rada na odgojno-obrazovnim poslovima, može se reći da dobro poznaje funkcioniranje obrazovnog sustava. Najveći dio svog radnog iskustva stekao je u opatijskoj osnovnoj školi radeći na poslovima školskog informatičara nakon završenog Pedagoškog fakulteta u Rijeci gdje je stekao zvanje profesora proizvodno-tehničkog obrazovanja. Također je završio dokvalifikaciju za B predmet informatike u istoj ustanovi. Godinu dana je radio i kao viši savjetnik za informatiku i tehničku kulturu u riječkoj podružnici Zavoda za školstvo (sadašnja AZOO), odakle se 2006. godine vratio u Opatiju i preuzeo poslove ravnatelja.
Vodio je više tečajeva informatičke edukacije, sudjelovao ili sudjeluje u brojnim projektima od Globe do e-Škole, autor je ili koautor nekoliko udžbenika i metodičkih priručnika za informatiku. Ponosan je vlasnik nekoliko certifikata, među kojima i međunarodnog “Usavršavanje u obrazovnom menadžmentu”, certifikat nizozemske agencije NSO. Također je nositelj ekspertne razine ECDL-a, tri potvrde ELA edukacije i nekoliko drugih informatičkih potvrda. Fredi je nositelj crnog pojasa, karate trener i sudac, svira gitaru u riječkoj grupi i govori engleski i njemački jezik.

Tomislav Jakopec

 Tomislav_Jakopec_135Tomislav Jakopec je diplomirani informatičar. Stekao je 5 godina iskustva na poslovima projektiranja, programiranja, implementiranja i održavanja poslovnih informacijskih sustava u srednjim i velikim tvrtkama. Zaposlen je kao asistent je na Odsjeku za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Osijeku. Sudjeluje u izvođenje nastave na kolegijima Oblikovanje mrežnih stranica, Baze podataka II, Implementacije programskih rješenja za oblikovanje sadržaja i Elektroničko nakladništvo i knjižarstvo. Posebno područje interesa su mu agregatori elektroničkih knjiga i razvoj mrežnih stranica. Suradnik je na projektu Digitalna knjižnica hrvatske baštine tiskane do 1800.: izvedbene pretpostavke.

Gordana Jugo

Gordana_Jugo_150Gordana Jugo je u CARNetu od 2002. godine gdje radi prvenstveno na aktivnostima i projektima obrazovanja poučavatelja na svim obrazovnim razinama i podrške poučavateljima u primjeni informacijskih tehnologija u obrazovanju, trenutno na poziciji voditeljice Službe za obrazovne tehnologije. Ima diplomu Master of Educational Technology s kanadskog sveučilišta University of British Columbia. U posljednjih nekoliko godina sudjelovala je u nekoliko europskih obrazovnih projekata, a trenutno je voditeljica Comenius multilateralnog projekta AMORES čiji je moto «otkrivanje ljubavi (učenika) prema književnosti kroz digitalnu suradnju i kreativnost».
Promovira i implementira pozitivne trendove u e-učenju kao što su otvoreni obrazovni sadržaji (Otvoreni tečajevi @ Loomen), sustavi otvorenog koda (Loomen) i zaštita intelektualnog vlasništva na Internetu. U razvoj i provođenje obrazovnih programa za poučavatelje ugrađuje najnovije pedagoške i tehnološke mogućnosti. U siječnju 2014. uspješno je provela masovni otvoreni online tečaj za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC koji je pohađalo više od 400 polaznika. Izlagala je rezultate svog rada na međunarodnim konferencijama Online Educa Berlin, IADIS International Conference e-Learning i CUC. Aktivna je korisnica društvenih mreža i alata Weba 2.0 i zagovornica njihove primjene u nastavi. Podržava informalno učenje, suradnju i razmjenu iskustava s partnerima i korisnicima.

Tomislav Kotnik

 KotnikOsnivač i glavni urednik tehnološko-informatičkog časopisa VIDI u kojemu se kroz 20 godina obradilo preko 6500 popularno-znanstvenih i informatičkih članaka obrađujući teme od prvih početaka Interneta u Hrvatskoj do intervjua s poznatim svjetskim tehnološkim inovatorima kao primjerice osnivačem Apple – Steveom Wozniakom. Osniva 2002 godine s uredom Premijera Republike Hrvatske nagradu za posebna postignuća na Internetu. U lipnju 2003 pod pokroviteljstvom Vlade RH organizira prvu „Virtualnu sjednicu vlade“ koja je održana u sklopu VIDI WEB TOP 100 natječaja, a po prvi puta na svijetu koristila najnovija tehnološka rješenja integracije udaljenih sudionika preko zatvorene i posebno zaštićene VPN infrastrukture.
U suradnji s Institutom Ruđer Bošković u Zagrebu 2006. godine osniva nagradu e-novation te predsjedava stručnim žirijem u kojima se nagrađuju tehnološki inovativna rješenja iz područja ICT-a od malih tvrtki do velikih korporacija i hrvatskih sveučilišnih projekata. Godine 2009 utemeljuje i prvu slobodnu tehnološku on-line enciklopediju VIDIPEDIJA.org koja broji preko 1000 tehnoloških članaka.  Posebno se interesira za razvoj novih digitalnih medija i ICT management pa se u tom području i sustavno obrazuje: IEDC – Bled School of Management (GMP, Management ), New York University  (Gene De Libero, Publishing – Digital media –   Narrowcasting), New York University (by Naomi Levine, Fund rising), Henry George School of Social Science NY (by Stephen Yoon, Macroeconomics – fundamentals).

Mr. sc. Josipa Matotek

slika_cuc_2014_Josipa_MatotekJosipa Matotek je zaposlena kao viši predavač na Građevinskom fakultetu u Osijeku, gdje izvodi nastavu iz matematičke grupe kolegija. Magistrirala je matematiku na PMF-u Sveučilišta u Zagrebu te se kao profesor matematike i informatike u svom stručnom i znanstvenom djelovanju bavi mogućnostima uvođenjem IT-a u edukacijski proces. Istražuje metode osuvremenjivanja poučavanja matematike kao i njene popularizacije. Izlagala je radove na više međunarodnih konferencijskih skupova te je autor ili koautor nekoliko stručnih i znanstvenih članaka. Član je nekoliko stručnih udruga te je posljednje četiri godine bila dio uredničkog odbora elektroničkog časopisa e-GFOS.

Također je i višegodišnji CARNet-ov suradnik. Od 2004. godine kada je bila predavač CARNet-ovog edukacijskog centra Edupoint koji je imao svrhu sustavnog podizanja razine informatičke pismenosti u hrvatskoj akademskoj zajednici, sve do danas kao mentor na mnogim online tečajevima i recenzent masovnog otvorenog online tečaja za stručno usavršavanje nastavnog osoblja – Moodle MOOC.

Doc. dr. sc. Saša Mladenović

 MladenovicSaša Mladenović je pročelnik Odjela za informatiku Prirodoslovno matematičkog fakulteta Sveučilišta u Splitu. Nositelj je više kolegija na preddiplomskom, diplomskom i doktorskom studiju. Doktorirao je računarstvo pri Fakultetu elektrotehnike strojarstva i brodogradnje Sveučilišta u Splitu. Od 1999 do 2006 godine bio je tehnički direktor Odjela za naplatu cestarine tvrtke Ecsat – Hrvatska koja je bila zadužena za razvoj programske podrške Odjela za transport CS grupe, dizajnera, integratora i operatera kritičnih sustava, Francuska.
Istraživački interes uključuje probleme poučavanja programiranja, interoperabilnost, inteligentne tehnologije poput ontologija i više agentskih sustava, posebno inženjerske primjene inteligentnih tehnologija. Član je IEEE od 1996. Informacije za kontakt: sasa.mladenovic@pmfst.hr

Albert Novak

 NovakAlbert Novak voditelj je EU projekata u CARNetu. Član je tima projekta e-Škole koji priprema razvoj digitalno zrelih škola, pretežno zadužen za tehničke aspekte projekta.
Rođen je 1969. u Puli i premda je završio na FER-u smjer industrijsku elektroniku cijelu karijeru proveo je s računalima i računalnim mrežama. Tijekom karijere sa CARNetom i njegovim partnerima sudjelovao je u nizu projekata: priprema prvog “Training the Trainers” programa, uspostava eksperimentalne infrastrukture javnih ključeva, uspostava autentikacijske i autorizacijske infrastrukture sustava znanosti i visokog školstva – AAI@EduHRpo-biografije.docx, SmartX projekta, uspostava servisa poslužiteljskih certifikata, hosting usluge za osnovne i srednje škole i druge.
Dugi niz godina bio je voditelj dijela CARNetovih informacijskih servisa, a zajedno s Gradom Pulom radio je na uspostavi otvorene bežične mreže grada Pule, PulaFreeAir, bazirane na otvorenom kodu. Uz ostale poslove radi na izgradnji i uspostavi CARNetove optičke infrastrukture u gradu Puli. Zagovornik je slobodnog softvera, otvorenog koda i otvorenih standarda.

Marijana Pezelj

 Marijana_cuc_3Marijana Pezelj zaposlena je u CARNetu na mjestu voditelja projekata u odjelu podrške obrazovanju i u 13 godina u CARNetu prošla je poslove od koordinatora čvorišta Split, voditelja  edukacijskog centra, pomoćnice ravnatelja do predsjednice Programskog odbora CUC-a.Iako primarno tehničke orjentacije (završila je FESB, Odsjek elektronika, smjer računarska tehnika) pronašla se u poslovima vezanim za edukaciju i primjenu novih tehnologija u edukaciji,
Stručne edukacije koje je i sama prošla odvijale su se u online okruženju: Cisco akademija mrežnih tehnologija (2003), E-learning akademija, smjer Course Desigm (2012-2013), a pored toga prošla  je niz seminara i tečajeva iz područja upravljanja, timskog rada, komunikacijskih vještina, poslovnih procesa, vođenja projekata.Sudjelovala je i vodila više projektata iz područja e-learninga, posebno na razvoju online sadržaja i implementaciji alata i platformi za online učenje. U posljednje vrijeme bavi se projektom razvoja digitalnih udžbenika.

Prof. dr. sc. Ivica Puljak

 puljakIvica Puljak redoviti je profesor fizike na FESB-u u Splitu. Diplomirao je elektrotehniku u Splitu, magistrirao fiziku u Zagrebu te doktorirao fiziku u Parizu. Član je kolaboracije CMS od 1994. godine, gdje je koordinirao rad od oko stotinjak fizičara iz cijeloga svijeta u potrazi za Higgsovim bozonom. Prof. Puljak član je i kolaboracije MAGIC, koja upravlja dvama teleskopima za detekciju kozmičkih gama-zraka na Kanarskim otocima.
Autor je više od 300 znanstvenih radova i prezentacija na znanstvenim skupovima. Aktivno se bavi popularizacijom i promocijom znanosti.