Kreirajte svoj CUC program

Na stranicama programa konferencije CUC možete kreirati svoj vlastiti program konferencije. Ako želite napraviti vlastiti, personalizirani program konferencije u kojem ste odabrali sadržaje koje želite pratiti, označite okvire pored sadržaja na kojima biste željeli prisustvovati, a nakon toga kliknite na gumb “Kreiraj moj program” pri dnu stranice.

Nakon toga možete spremiti ili ispisati taj program kroz svoj web preglednik.

 

Screen Shot 2016-11-03 at 10.31.14