preskoči na sadržaj
Prezime Ime Ustanova
Abramić Vlasta Graditeljska škola Čakovec
Abramović Marijan Strojarska tehnička škola Fausta Vrančića
Acalin Aleksandra Medicinska i kemijska škola Šibenik
Anić Nikola Veleučilište u Rijeci
Aras Josip Šibensko-kninska županija
Bačak Marko OŠ Veliko Trojstvo
Bačić Saša OŠ Rikard Katalinić Jeretov
Bačnik Andreja Zavod RS za šolstvo
Bajčetić Miloš Medicinski fakultet, Univerzitet u Beogradu
Bajić Milan Tehničko veleučilište u Zagrebu
Bajza Željko OŠ Veliko Trojstvo
Ban Alessandra Iskon Internet d.d.
Barišić Barbara OŠ Svete Ane Osijek
Barišić Plamenko King ICT d.o.o.
Barnjak Nataša  Hrvatski telekom d.d.
Bartolović Ivan Učiteljski fakultet u Osijeku
Bazzara Giorgio  Kampus Trsat
Belamarić Goran Tehničko veleučilište Zagreb
Benat Gordana CARNet
Benazić Ana OŠ Svetvinčenat
Berović Mladenka Prometno-tehnička škola Šibenik
Bilandžić Igor Veleučilište Lavoslav Ružička u Vukovaru
Bilas Tihi Sveučilište u Dubrovniku
Biščanić Iva Storm Grupa d.o.o.
Blažić Arjana IX. gimnazija/Udruga Samo jedan klik
Bobesić Gordana OŠ Šćitarjevo
Bogdanović Dijana ATLAS turistička agencija
Boranić Vlatka Građevinski fakultet
Boroš Željko CARNet
Bošnjak Ivan  King ICT d.o.o.
Bošnjak Vojislav Zdravstveno učilište Zagreb
Bošnjak Sandra Srednja škola Slatina
Božeglav Domen Arnes
Božić Ratko Elektroindustrijska i obrtnička škola Rijeka
Božović Linda OŠ Hreljin
Bublić Alenka Hrvatski telekom d.d.
Bujanović Marija Škola za modu i dizajn
Bujas Nada Ekonomska škola Šibenik
Buzov Ivica Upravna i birotehnička škola
Cafuta Davor Tehničko veleučilište u Zagrebu
Cakmak Jagor CARNet
Car Mitar Veljko  Hewlett Packard d.o.o.
Carev Mirela CARNet
Cicvara Ivan  Hrvatski telekom d.d.
Costa Cristina Sveučilište Salford
Crnčević Mato Škola za medicinske sestre Mlinarska
Cvitković Maja  Športska gimnazija
Czwyk Marić Antonela Zdravstvena škola, Split
Černigoj Ivona CARNet
Črep Mateo Graditeljska škola Čakovec
Čuka Renato Graditeljska škola Čakovec
Čular Marijo Tehnička škola Šibenik 
Čulina Ljerka CARNet
Čurin Marta CARNet
Čut Tomislav Visoko gospodarsko učilište
Ćosić Tomislav Industrijsko-obrtnička škola
Ćudina Goran Lama d.o.o.
Dabro Dubravka Škola za dizajn, grafiku i održivu gradnju, Split
Dasenčić  Sandra  OŠ Supetar
Davidović Saša CARNet
Delić Hrvoje RECRO-NET d.o.o.
Delić Suzana OŠ Horvati
Deljac Saida V. gimnazija Zagreb
Denisov Boris CROZ d.o.o.
Divjak Saša Fakultet računarstva i informacijskih znanosti Sveučilišta u Ljubljani
Dmitrović Aco Hrvatski geološki institut
Dobrača Igor UTK Galileo Galilei
Dobrenić Dobriša Srce
Dodig Ivica Tehničko veleučilište u Zagrebu
Doležal Dora OŠ Svete Ane Osijek
Doležal Jana OŠ Svete Ane Osijek
Domjan Marijan  King ICT d.o.o.
Domović Daniel Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Dubrović Žarko Sveučilište u Rijeci
Dukić Dalibor Sedam IT d.o.o.
Dukić Predrag OŠ Vidikovac
Erenda Jelena CARNet
Essert Mario Fakultet strojarstva i brodogradnje
Facković Zrinka Hrvatski telekom d.d.
Fanjkutić David Universita degli studi di Trieste
Ferbežar Tomaž ŠC Novo mesto
Franić Sonja King ICT d.o.o.
Frković Tanja Ugostiteljska škola Opatija
Furić Marko Zvonimir CARNet
Gavranović Anamarija OŠ Veliko Trojstvo
Gladović Dragan Tehnička škola Šibenik
Glavor Nataša CARNet
Gligora Tomislav Veleučilište Velika Gorica
Glumac Dejan b4b d.o.o.
Gojčeta Alen IBM Hrvatska
Golub Ivana CARNet
Gopčević Nikša Iskon Internet d.d.
Grabar Darko Fakultet organizacije i informatike
Grčić Igor  Hewlett Packard d.o.o.
Gregorić Tihana osnovna škola
Grgić Snježana  Agnecija za zaštitu osobnih podataka
Grujić Eva Gimnazija Pula
Gubina Paula Upravna i birotehnička škola
Gvozdanović Toma Pomorska škola Split
Gvozdenović Nada Agencija za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih
Hafner Vedran  Cisco Systems Hrvatska d.o.o.
Harisch Damjan Arnes
Harisch Damjan Arnes
Hopwood Karl  Nezavisni stručnjak za e-sigurnost
Horvath-Žaja Eva Upravna i birotehnička škola
Hrboka Ljubomir CARNet
Hrebak Željko Međimursko veleučilište u Čakovcu
Husnjak Manuel OŠ Veliko Trojstvo
Husnjak Mihael OŠ Veliko Trojstvo
Ilić Hrvoje Stjepan CROZ d.o.o.
Ivančević Miroslav CARNet
Ivanković Renata CARNet
Ivanov Štimac Daniela Komercijalna i trgovačka škola Bjelovar
Ivanović Ivan GÉANT
Ivković Ivan King ICT d.o.o.
Jakopiček Vlado Tehnička škola Nikole Tesle Vukovar
Jakšić Milana OŠ "Sveti Matej"
Jakubec Bernard Geodetski fakultet
Janko Vesna II. osnovna škola Bjelovar
Jelušić Đurđica Prometna škola
Ježina Adrian  VIPnet d.o.o.
Josić Paula Gaudeamus
Jovičić Goran OT - Optima telekom d.d.
Jović Ksenija CARNet
Jugo Gordana CARNet
Jurgec Bojan CARNet
Juričić Dinka Školska knjiga
Jurić Željko  Grad Rijeka
Jurinović Marino Tehnička škola Pula
Jurjević Bosiljka OŠ Vežica
Jurković Mirjana Glazbena škola Pavla Markovca
Kadić Edin Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Kapor-Najman Slavica X. gimnazija Ivan Supek
Kapović Dolores Strojarsko brodograđevna škola za industrijska i obrtnička zanimanja
Karamatić Ante Šumarski fakultet Zagreb
Katinić Sanjin Metronet telekomunikacije d.d.
Katulić Tihomir Pravni fakultet
Kedmenec Krunoslav  VIPnet d.o.o.
Kermek Dragutin Fakultet organizacije i informatike
Kessler Matija Recro-Net
Kinkela-Dumenčić Lorena Trgovačka i tekstilna škola
Kirchmayer Dalibor CARNet
Kirinić Papeš Vesna HUPNOZ
Kladarić Gjuro Filozofski fakultet u Zagrebu
Klarić Juraj King ICT d.o.o.
Klasić Domagoj CARNet
Klindžić Jasmin Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Klisura Ana Sedam IT d.o.o.
Knego Doris Prirodoslovno-matematički fakultet Split
Kociper Andrej OŠ Cerkvenjak - Vitomarci
Kolarek Barbara CARNet
Kolarić Davor OŠ Vežica
Kolenko Ivan Poslovno-komercialna šola Celje
Koloska Škvarč Kristina CARNet
Komugović Krunoslav PMF - Matematički odsjek
Korša Lidija CARNet
Koštal Vladimir Šumarski fakultet Zagreb
Kovač Maja Carnet
Kovač Mario Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Kovačević Tome Osnovna škola Mejaši
Kovačević Radovan CARNet
Kovačević Josipa  CARNet
Kozina Bruno Perpetuum Mobile d.o.o.
Kraljik Tomislav  STORM Grupa d.o.o.
Kralj-Smirčić Jelena OŠ Turnić
Kristić Maja Pučko otvoreno učilište Zagreb
Krišković Gabrijela OŠ Zamet
Krstanović Boris Multilink
Krstičević Katarina Turistička i ugostiteljska škola
Kružić Stanko Sveučilište u Splitu
Kupres Dragana CARNet
Kupsjak Neven Internet Inovacije
Kurtanjek Helena OŠ Veliko Trojstvo
Kušić Dragutin Strukovna škola Gospić
Kuzminski Mladen Embarcadero
Lazar Vesna XVI. gimnazija
Ledinek Danijela Osnovna šola Podgorje pri Slovenj Gradcu
Lenac Kristijan CARNet
Librić Radojević Vanja CARNet
Linardić Janja Salezijanska klasična gimnazija
Lipovac Marinko Sveučilišni odjel za stručne studije
Lisac Hrvoje CARNet
Lovričević Mirko Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Lučić Dražen  HAKOM
Lukšić Davor Medicinski fakultet u Splitu
Lušić Radošević Sonja IX. gimnazija
Ljubić Zoran  Sedam IT d.o.o.
Ljubić Davor PKE sistemi
Ljubić Klemše Nataša I. osnovna škola Bjelovar
Macakanja Saša CARNet
Makovac Dean TSŠ "Leonardo da Vinci"
Mamuzić Igor Recro-Net d.o.o.
Manhart Sandro PMF-Matematički odsjek
Maravić Jasminka Hrvatska akademska i istraživačka mreža - CARNet
Marić Ivan  Srce
Markulin Ivica CARNet
Markun Puhan Nives Zavod Republike Slovenije za šolstvo
Marmelić Emil CARNet
Martić Matija OT - Optima telekom d.d.
Marušić Dario CARNet
Matanović Hana RECRO-NET d.o.o.
Mataušić Barbara Upravna i birotehnička škola
Matić Ninoslav Hewlett Packard d.o.o.
Matoš Goran Osnovna škola Samobor
Matotek Ivica CARNet
Matulić Aljoša OŠ Sveti Matej, Viškovo
Maurer Biserka Geodetska tehnička škola
Mauser Bojan CARNet
Menđušić Zlatko  Pučko otvoreno učilište Zagreb
Mesarić Saša Poljoprivredni institut Osijek
Meštrović Marko Veleučilište "Marko Marulić"  u Kninu
Mihelčić Dinko STORM Grupa d.o.o.
Mihočka Nikola Osnovna škola Grgura Karlovčana Đurđevac
Mijandrušić Irena Osnovna škola Vladimira Nazora Pazin
Mikulić Suzana Ekonomsko-birotehnička škola Split
Miletić Irena Filozofski fakultet Sveučilišta u Rijeci
Milinović Dario Iteratio d.d.
Milinović Miroslav Sveučilišni računski centar (Srce)
Miloloža Mario Elektrotehnički fakultet Osijek
Milun Toni Sveučilišni odjel za stručne studije Sveučilišta u Splitu
Mišetić Ivana CARNet
Miškulin Jasminka  Atlas turistička agencija
Mlinaric Luka CARNet
Mlinarić Ružica Srednja škola Dugo Selo
Mornar Vedran FER
Mrkonjić Damir Institut za jadranske kulture
Mudrinić Ribić Aleksandra CARNet
Mutavdžić Ratko Microsoft Hrvatska
Negulić Tomislav  CARNet
Nekić Luka Veleučilište u Rijeci
Nekić Ana Velečilište u Rijeci
Nemec Hrvoje OŠ Ive Andrića
Nikolić Mihael OŠ Vežica
Opačić Milorad X. gimnazija Ivan Supek
Oreški Đurđa Ekonomsko-turistička škola
Orlović Daniela OŠ Draganići
Orlović Ana CARNet
Ostojić Ivica  Diverto d.o.o.
Pajdaković Valentina OŠ Zrinskih i Frankopana Otočac
Papeš Zlatko Klinička bolnica "Sveti Duh"
Papeš Vedran Visoka škola za primjenjeno računarstvo
Parić Darko Ministarstvo uprave
Parić Darko Ministarstvo uprave RH
Pavković-Dončević Vesna Ekonomska i birotehnička škola Bjelovar
Peciper Alan  Hrvatski telekom d.d.
Perica Krešo IBM Hrvatska
Perišić Davorin Perpetuum Mobile d.o.o.
Perković Vanja Komercijalno Trgovačka škola Split
Perković Maja Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu
Petković Dubravka OŠ Fažana
Pivac Jozo Osnovna škola Meje
Podlogar Lina CARNet
Pollak Branka Glazbena škola Pavla Markovca
Poljanec Valerija Tehnička škola Čakovec
Poznanović Saša Open IT d.o.o.
Premerl Petra  CARNet
Pripužić Krešimir FER
Prkić Svjetlana OŠ Kaštanjer Pula
Prskalo Maček Andrijana CARNet
Puškar  Maria ATLAS  turistička agencija
Račić Višeslav Algebra visoko učilište
Rade Dragica OŠ "Rikard Katalinić Jeretov" Opatija
Radojević Branko CARNet
Radovan Aleksander Veleučilište Velika Gorica
Radovan Igor Tele2 d.o.o.
Rakovac Katica Gradska i sveučilišna knjižnica Osijek
Ramljak Davor Ekonomsko-birotehnička škola Split
Rapaić Nataša Hrvatski telekom d.d.
Rašić Sanja Tehnička škola Nikole Tesle
Rašić Zdravko Pravni fakultet u Osijeku
Redžepagić Jasmin  PC Chip
Reić Lada Sveučilište u Splitu, Sveučilišni odjel za stručne studije
Rismondo Kristina XV Gimnazija
Rumora Ivica OŠ Svete Ane Osijek
Rusan Radovan RECRO-NET d.o.o.
Ružić Ivana I. osnovna škola Čakovec
Sabadin Ivančica Gospodarska škola Buje
Sabo Zdenko Škola za cestovni promet
Sakač Boris savjetnik Međunarodnog olimpijskog odbora
Salopek Nikolina Upravna i birotehnička škola
Sambolić Beganović Amela Zavod za šolstvo Republike Slovenije
Saršon Dolores OŠ Milan Brozović
Sarta Goran  IBM Hrvatska d.o.o.
Schmidt Bojan CARNet
Seiter-Šverko Dunja Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Sekula Dario Sedam IT d.o.o.
Sela Blerim  Perpetuum mobile d.o.o.
Seršić Marjana OŠ Zamet
Sertić Martina Industrijsko-obrtnička škola
Singolo Romaldo Pomorski fakultet Split
Sivić Sabit  Obrtnička škola za osobne usluge
Skendžić Aleksandar Veleučilište Nikola Tesla u Gospiću
Smud Igor CARNet
Sochor Sanja OŠ Kostrena
Soldo Zlatan Geodetska tehnička škola
Stanarević Denis IBM Hrvatska d.o.o.
Stanec Marko CARNet
Stanić Zvonimir CARNet
Starešina Sanda CARNet
Strinić Goran Hrvatski hidrografski institut
Sudarević Bojan  Nacionalna i sveučilišna knjižnica
Šantalab Blaženka Osnovna škola Slavka Kolara
Šest Boris Hrvatski telekom d.d.
Šestak Višnjica OŠ "Prof. Blaž Mađer"
Šestan Suzana Graditeljska škola Čakovec
Šikić Željka OŠ dr. Jure Turića
Šimunko Renata CARNet
Škara Branko Glazbena škola Ivana Matetića Ronjgova Pula
Škara Štefica OŠ Velika Mlaka
Škvarč Goran CARNet
Šlender Alda OŠ Supetar
Šljivić Goran Sveučilište u Zagrebu,Metalurški fakultet
Šmaguc Željko Fakultet organizacije i informatike
Šmit Maja Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Šoša Ruzarijo Medicinska škola Ante Kuzmanića Zadar
Špirelja Damir Supra net d.o.o.
Špoljarić Monika OŠ Veliko Trojstvo
Šprem Darko Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet 
Šupe Biljana Veleučilište u Šibeniku
Šutalo Sanda Tehnička škola Karlovac
Taler Petar Sveučilište u Osijeku, Odjel za matematiku
Tamburin Ivan Ekonomsko-birotehnička i trgovačka škola Zadar
Tingle Jasna CARNet
Tintor Dujmović Jelena OŠ Jurja Dobrile
Toić Dlačić Karmen OŠ Fran Franković Rijeka
Tolić Ivan CARNeta
Tomée-Cicvarić Radiana Pomorska škola Bakar
Tomljenović Tomislav Agencija za znanost i visoko obrazovanje
Topalušić Dubravka CARNet
Trstenjak Jurica Međimursko veleučilište u Čakovcu
Turčić Ivana -
Ugrina Zoran Veleučilište u Rijeci
Urh Zoran Iteratio d.o.o.
Uroš Vedran Veleučilište "Marko Marulić" u Kninu
Valenčić Davorin Veleučilište Velika Gorica
Valić Vladimir Ekonomsko-turistička škola
Varga Borna Upravna i birotehnička škola
Vasić Valter FER
Vesel Milan  IMAVES d.o.o.
Veža Ela OŠ Gradac/OŠ Trstenik
Vidaković Ivan  Microsoft Hrvatska
Vidović Bruna Hrvatski hidrografski institut
Vlašić Filip CARNet
Vračić Tomislav Ministarstvo uprave
Vranješević Sanja OŠ Veliko Trojstvo
Vričko Monika Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
Vuk Branka CARNet
Vuk Sandra OŠ Augusta Šenoe
Vuković Domagoj Elektrotehnički fakultet Osijek
Vuković Marin FER
Vuković Nada Tehnička škola, Slavonski Brod
Vukovojac Srđan CARNet
Vulin Kristina Gimnazija Antuna Vrančića
Vurnek Vilešić Ljiljana Gornjogradska gimnazija
Zelenika Zvonimir Vipnet d.o.o.
Zeman Luka OŠ Veliko Trojstvo
Zidar Mario Sveučilište u Zagrebu, Geotehnički fakultet
Zima Krnelić Loredana OŠ Vežica
Zimmer Kristijan  Fakultet elektrotehnike i računarstva 
Žabić Matija CARNet
Žagar Damir Danijel CARNet / Srce
Žanko Žana OŠ Mejaši - Split
Živković Željka  OŠ Svete Ane Osijek
Žižak Mirza Medicinski fakultet
Žmikić Josip Ekonomska i trgovačka škola Dubrovnik
Žnidaršič Mateja Frajcajt akademija, Mateja Žnidaršič s.p.
Žuljević Tihana CARNet
Žubirnić Krešimir Hrvatski telekom d.d.

 

preskoči na navigaciju