Autorska prava
Članci i prezentacije objavljeni u ovom Zborniku vlasništvo su njihovih autora, a sve sukladno Zakonu o autorskom pravu i srodnim pravima. Svi ostali materijali, uključujući prikupljene i objavljene sadržaje, vlasništvo su CARNeta. Umnožavanje ili kopiranje u bilo kojem obliku, cijelog ili dijela Zbornika, zabranjeno je bez prethodnog odobrenja CARNeta i pojedinog autora.

Objavio CARNet. Sva prava zadržana.

Uvjeti korištenja
Radovi, biografije i prezentacije objavljeni na ovom Zborniku sadržajno su jednaki onima koje su predali autori.
CARNet je uložio napor u pripremu ovog Zbornika i neće se smatrati odgovornim niti jednoj osobi ni za kakvu posebnu, slučajnu, neizravnu ili posljedičnu štetu uzrokovanu propustima i pogreškama u ovom Zborniku ili zbog korištenja objavljenih rezultata ili sadržaja.

© 2008 CARNet, Zagreb, Hrvatska. Sva prava zadržana.