RADIONICE


R1 Abeceda  bežičnog pristupa CARNet mreži
Autor:  Albert Novak, CARNet, Hrvatska

R2 Kako  uspostaviti i održavati eduroam uslugu pristupa mreži
Autor:  Miro Milinović, Dubravko Penezić,  Srce, Hrvatska

R3 Računalna  forenzika - Forenzika inficiranog prijenosnika
Autor:  Aco Dmitrović, Hrvatski geološki institut, Hrvatska

R4 Arhiviranje  nastavnih sadržaja u VLE: integracija Moodle alata za e-obrazovanje i Door  digitalnog repozitorija
Autori:  Boris Bosančić, Boris Badurina, Filozofski fakultet Sveučilišta J.J.  Strossmayera u Osijeku, Hrvatska

R5 Izrada  web-sjedišta po pravilima i smjernicama W3C
Autor:  Gordan Gledec, Fakultete elektrotehnike i računarstva u Zagrebu, Hrvatska

R6 Ruby  on Rails
Autor:  Gordan Gledec, Fakultete elektrotehnike i računarstva u  Zagrebu, Hrvatska

R7 Izrada  interaktivnih obrazovnih materijala uz pomoć programa GeoGebra
Autori: Ela Rac Marinić Kragić, Normala - udruga za promicanje  nastave matematike; Niko Grgić, Osnovna škola  Zrinskih Nuštar, Osnovna škola  "Tordinci", Hrvatska

R8 Sustav  za upravljanje i objavljivanje online časopisa - "Open Journal  Systems" - od papira do Web-a za 3 sata
Autor:  Darko Grabar, Fakultet organizacije i informatike u Varaždinu, Hrvatska

R9 CARNet CMS
Autor:Suzana Šestan [Graditeljska škola Čakovec, HR]

R10 Kako  uspješno mentorirati?
Autori:  Tomislav Stipančić, Fakultet strojarstva i brodogradnje u Zagrebu; Željana  Vučina Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Hrvatska

R11 Kontrola mrežnog prometa pomoću  Cisco SCE-a
Autori:  Ivan  Ščavničar, Andrija Čondor, RECRO-NET, Hrvatska