OKRUGLI STOLOVI


OS1: Filtriranje sadržaja
Moderator: Jurica Vratarić

OS2: Obrazovanje u informacijsko i digitalno doba
Moderator: Tatjana Aparac Jelušić [Sveučilište u Zadru, HR]