Glavni direktor, IBM Hrvatska d.o.o.

Rad: Nadolazeće tehnologije


Biografija:
Ivan Vidaković rođen je u Slavonskom Brodu 1956. godine. Srednju školu Adlai E. Stevenson završava u Americi. Visoko obrazovanje stječe na Prirodno-matematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu sa zvanjem dip.ing. Praktične matematike i informatike. Gospodin Ivan Vidaković cijeli je svoj radni vijek vezao za IBM. U siječnju 1984. godine zapošljava se u Intertradeu u Zagrebu, generalnom zastupniku IBM-a kao IBM System Engineer, zatim prelazi na dužnost IBM Marketing Representative koju obnaša u razdoblju od ožujka 1985. do studenog 1991. godine. Iz Intertradea odlazi u Gulf Business Machines (Oman) Co.LLC gdje nastavlja kao Marketing Representative do prosinca 1993., nakon čega u 1994. preuzima radno mjesto Marketing Managera. Kao direktor poslovnice (Oman) nastupa u siječnju 1995. godine. Od siječnja 1996. do prosinca 2000. godine obnašao je dužnost Glavnog direktora za Oman & Yemen. U IBM Hrvatska d.o.o., Zagreb, na mjesto Glavnog direktora dolazi 1. siječnja 2001. godine.