Konzultant tehničkog direktora tvrtke Cisco Systems

Rad: Sveučilište budućnosti
Sveučilišta danas imaju nezapamćenu povezanost na Internet, a informacijska i komunikacijska tehnologija postala je ključna za svaku obrazovnu ustanovu. Istovremeno, institucije visokog obrazovanja suočavaju se s novim izazovima koji proizlaze „nestankom“ zemljopisnih granica u području obrazovanja te jačanjem kritičnosti studenta, njihovih korisnika.
Ova prezentaciji će ukazati na niz novih izazova s kojima se institucije visokog obrazovanja suočavaju te će razmotriti kako umrežavanje može priteći u pomoć.


Biografija:
Klaas Wierenga radi u Ciscu kao savjetodavni inženjer u uredu tehničkog direktora. Prije nego što se pridružio Ciscu, više od 12 godina je radio u nizozemskoj akademskoj i istraživačkoj mreži SURFnet gdje su središta njegova interesa bila mobilnost te upravljanje identitetom i pristupom. Klaas Wierenga je tvorac eduroama, predsjednik radne skupine TERENA-e za mobilnost te član ECAM-a (European committee for academic middleware).
U Ciscu i dalje radi u istim interesnim područjima te surađuje s akademskom i istraživačkom zajednicom (NREN).